Woutertje Pieterseprijs voor Uit elkaar

Kinderboek over scheiden wint prestigieuze prijs.

Bette Westera en Sylvia Weve zijn de winnaars van de drieëndertigste Woutertje Pieterse Prijs. Zij ontvangen de prijs voor hun boek Uit elkaar. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro.

Bette Westera en Sylvia Weve vormen samen een veelbekroond duo. Eerder maakten zij al de boeken Aan de kant, ik ben je oma niet! en Doodgewoon.

De jury schreef in het juryrapport over Uit elkaar:

Uit elkaar gaat over scheiden, een alledaags geworden gebruik, met niettemin ingrijpende gevolgen voor zowel ouders als kinderen. Alles is origineel en sprankelend aan dit boek, met prettig-onaangepaste tekeningen en baldadige gedichten, waarin kinderen hoofdschuddend kijken naar de liefdescarrousel van de volwassenen, die hun kinderen soms lijken te vergeten – maar die hun kinderen soms ook een nieuw perspectief bieden.”