Van Hoolesloot tot Holysloot

Uitgegeven door Stichting Agora Europa & De Centrale Dorpenraad Landelijk Amsterdam-Noord 2020, 188 pagina’s, rijk geïllustreerd.

In het boek Van Hoolesloot tot Holysloot. Dorp van zeevaarders, boeren en buitenlui vertellen dorpsbewoners over hoe het was en is om in Holysloot te wonen en te werken. Ze vertellen over de eeuwenlange strijd tegen het water en de laatste grote Waterlandse Vloed die in 1916 de aanleiding was om de Afsluitdijk te bouwen. Over de hele school in één klas en over de tijd dat er zelfs twee kerken waren. Over de oorlog met onderduikers in het riet en het lokale verzet. En over de vele kunstenaars die in het idyllische dorp aan de uiterste Noordgrens van Amsterdam hun inspiratie zochten en vonden.

Holysloot is samen met Poppendam misschien wel het oudste woongebied van Amsterdam. Vanuit dit veendorp voeren de eerste bewoners met bootjes over de Die naar de plek waar later Amstelredamme zou worden gesticht. Toch hoort Holysloot samen met de andere Waterlandse dorpen pas sinds een kleine eeuw tot het grondgebied van Amsterdam. Daarvoor was het onderdeel van de ban Ransdorp.

De eerste inwoners waren vissers en boeren, maar in de 15e en 16e eeuw ook zeevaarders, die voeren op de Oostzee en aanmonsterden op de zeeschepen van de VOC en de West Indische Compagnie. Ooit werd het Goudriaankanaal gegraven zodat de zeeschepen niet meer voor Pampus kwamen te liggen. Maar dat kanaal is nooit afgemaakt en vormt nu een uniek natuurgebied voor watervogels. Daarna is het eeuwenlang een dorp van veetelers geweest. De Waterlandse melkschuit zette toen iedere dag koers naar de hoofdstad.

Het dorp was eeuwenlang slechts te voet –via de padlanden– en via het water te bereiken. Het had al vroeg een eigen kerkgebouw, dat later is herbouwd tot het Witte Kerkje, nu een rijksmonument in een beschermd dorpsgezicht. Hierover en meer leest u in deze prachtige uitgave die bij ons in de winkel verkrijgbaar is.

€ 19,95