Honderd jaar Vliegenbos

Uitgegeven door Stichting W.H. Vliegenbos 2012, 144 pagina’s, geïllustreerd, ISBN 9789081914406.

In 2012 was het honderd jaar geleden dat de eerste bomen in het W.H. Vliegenbos werden geplant. Het bos werd aangelegd als nieuwe recreatiemogelijkheid voor de arbeiders uit de Jordaan en andere delen van de binnenstad. Dat het er nog altijd staat, en van grote waarde is door onder meer de vele iepen, mag een klein wonder heten. Het bos kent namelijk een roerige geschiedenis waarin het voortbestaan een paar maal aan een zijden draad hing. Die geschiedenis is nu opgetekend aan de hand van historische bronnen en verhalen van buurtbewoners en andere betrokkenen in een kleurrijk, gebonden boek.

Het ‘Vliegenbos’ in Amsterdam-Noord is zeker niet het bekendste bos van Amsterdam. Hoe komt het aan zijn naam? Was het bedoeld als stuk natuur, als sport- en recreatiegebied of als buffer tegen de chemische fabriek die er al eerder was dan het bos? Klopt het dat de bomen ooit bijna allemaal gekapt zijn? Wie komen en kwamen er vaak? Wat leeft er allemaal in het bos? En is het er eigenlijk wel veilig?

Op deze en vele andere vragen geeft het boek Honderd jaar Vliegenbos ‘een werkelijk bosch onder den rook van Amsterdam’ een antwoord. Een groep betrokken auteurs ging op zoek naar Vliegenbosfeiten en -verhalen uit heden en verleden. De moord die er ooit gepleegd is, komt aan bod, maar ook de tragische geschiedenis van de joodse fysiotherapeut Abraham Prins, die een fietstochtje door het bos met de dood in Auschwitz moest bekopen.

Uiteraard ontbreekt de episode over de grimmige verhoudingen tussen de chemische fabriek, de actiegroep Tegengif en het pas opgerichte stadsdeel Noord in de jaren tachtig niet. Het boek toont zo de verschillende gezichten van het bos door de jaren heen en laat lezers er (opnieuw) mee kennismaken.

€ 19,95