Helden van Doras

Uitgegeven door Stichting Doras 2015, 88 pagina’s, geïllustreerd.

In Helden van Doras. Het verhaal van cliënten en vrijwilligers vertellen 10 cliënten en 7 vrijwilligers van de maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord hun verhaal. Doras noemt ze helden omdat zij met hun verhaal een kijkje geven in hun leven, ambities en talenten en hun betrokkenheid bij Doras. De interviews zijn geschreven door Arnoud Boerwinkel, de foto’s zijn gemaakt door Tim Knol.

Erna Berends, lid van het Dagelijks bestuur bestuurscommissie stadsdeel Noord, reikte de eerste exemplaren uit aan de cliënten en vrijwilligers die hebben meegewerkt. In haar toespraak zei zij: ‘Alle geïnterviewden verdienen de naam Held en dwingen respect af. Ze stellen zich kwetsbaar op en durven hun levensverhaal  met ons te delen. Het zijn niet alleen Helden van Doras maar zeker ook Helden van Noord. Elke ‘cliënt’ heeft een verhaal. En dat is nooit zwart-wit. Met dit boek Helden van Doras wordt dat goed zichtbaar. Wat een  mooie, persoonlijke verhalen en wat prachtig  verwoord en verbeeld.’

‘Wat mij vooral zo raakte waren de verhalen van de vrijwilligers. Zij blijken niet uit het niets vrijwilliger te worden maar hebben allemaal hun eigen geschiedenis.’

In haar toespraak gaf Erna ook nog een pluim aan Doras: ‘’Het gaat steeds beter met Noord maar het gaat nog lang niet goed met alle bewoners in het stadsdeel. Nog veel mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook telt het stadsdeel relatief veel oudere bewoners. Dat vraagt specifieke zorg en aandacht. De inzet van de professionals en vrijwilligers van Doras kunnen we als stadsdeel daarbij dan ook niet missen. Het belang daarvan wordt met dit boek echt in beeld gebracht.’’

Een gedeelte van de oplage wordt verkocht. De opbrengst hiervan komt te goede aan de vrijwilligers van Doras zodat zij nog beter in staat zijn Noord-Amsterdammers te helpen die voor korte of langere tijd een steuntje in de rug nodig hebben.

€ 10,00

Bestellen