Een monument onder het IJ

Uitgegeven door de gemeente Amsterdam 2018, 251 pagina’s, rijk geïllustreerd.

De IJ-tunnel, de bekendste tunnel van Amsterdam, bestond in 2018 vijftig jaar. Ter gelegenheid van dit gouden jubileum is het boek Een monument onder het IJ verschenen.

Het boek Een monument onder het IJ gaat over het belang van de tunnel voor Amsterdam en de Amsterdammers. Het vertelt de geschiedenis van de IJ-tunnel. Een geschiedenis die teruggaat tot het eerste plan voor een vaste oeververbinding uit 1839. Aan de hand van ontwerpen, rapporten, raadsbesluiten, ministeriële brieven, krantenverslagen, hoofdredactionele commentaren en ooggetuigenverslagen wordt een boeiend portret geschetst.

Een monument onder het IJ is het verhaal van visionairs, ingenieurs en ondernemers die met de meest uiteenlopende plannen kwamen. Het is ook het verhaal van de gemeente Amsterdam, die in eerste instantie met moeite overtuigd kon worden, maar later op het scherpst van de snede met de regering in Den Haag streed om ‘onze Amsterdamse tunnel’ te mogen bouwen.

Niet zozeer de aanblik, vooral de betekenis maakt de IJ-tunnel bijzonder. Dat blijkt elk jaar weer als de 50.000 beschikbare deelnemersbewijzen voor de Dam tot Damloop binnen een dag zijn uitverkocht. Het merendeel van de deelnemers komt uit Amsterdam. Zij zingen, joelen en schreeuwen als zij op twintig meter diepte onder hun IJ doorlopen. Opgaand in de ervaring en, onbewust, onderstrepend dat ook een betonnen doos in de grond kan laten zien waar Amsterdam groot in is.

In die geschiedenis is de IJ-tunnel een symbool geworden voor ondernemerschap, doorzettingsvermogen en standvastigheid. Het is niet alleen een praktische Noord-Zuidverbinding. Voor wie de totstandkoming ervan heeft meegemaakt, is de IJ-tunnel ‘Een monument onder het IJ’.

€ 19,95