De geschiedenis van de Buiksloterham

Uitgegeven in eigen beheer 2016, drie delen die ook los van elkaar te lezen zijn, geïllustreerd.

De trilogie De geschiedenis van de Buiksloterham is voor geïnteresseerden een unieke kans om kennis te maken met de vroegste geschiedenis van het meest zuidwestelijke deel van Amsterdam-Noord.

De Buiksloterham is het snelst veranderende deel van Amsterdam. Hoewel het gebied maar anderhalve eeuw oud is, zijn tastbare herinneringen aan de oorspronkelijke polder in het stedelijke landschap van nu nog maar moeilijk herkenbaar. De vroege bebouwing uit de negentiende eeuw en de eerste jaren van de twintigste eeuw is geheel verdwenen. En in de naamgeving zijn herinneringen aan de pioniers niet meer terug te vinden. Alleen de straatnaam Laanweg herinnert nog aan de lange polderweg waarlangs de eerste boerderijen en arbeiderswoningen stonden en waarlangs aan het eind van de negentiende eeuw door ondernemende Amsterdammers een modern stukje straat werd gebouwd. Het was de eerste straat met elektrische verlichting in de huizen en langs de weg.

Margreet Visser heeft van 2013 tot 2016 geprobeerd de vroege geschiedenis van de Buiksloterhampolder te achterhalen en die aan de hand van kaarten, documenten, tekeningen en foto’s na te vertellen. Zij kon daarbij ook gebruik maken van herinneringen van mensen die zelf nog een stukje van die geschiedenis hadden meegemaakt.

De Geschiedenis van de Buiksloterham is gepubliceerd in drie delen:
1. Waterland, Buiksloot en de Volewijck, 268 pagina’s, prijs € 19,95
2. De Buiksloterham ingepolderd, 222 pagina’s, prijs € 19,95
3. Wonen, werken en vermaak rond de Laanweg, 267 pagina’s, prijs € 19,95

Per stuk € 19,95 en per set van 3 delen € 50,00

Bestellen