Nieuw boek van Aafke Steenhuis

Wie ben je? Dagboeken en zelfportretten van Aafke Steenhuis.

Al heel lang, vanaf haar negende jaar, schrijft Aafke Steenhuis – nu schrijfster, schilder en journaliste – in een schrift wat ze elke dag gedaan heeft. Dat zijn nu zo’n 150 schriften. Veel beschrijvingen gaan over geluk en ellende in de liefde, over reizen, tekenen en schrijven, de boeken die ze leest, over haar werk als redacteur van De Groene Amsterdammer, haar vele ontmoetingen met internationale schrijvers en cineasten, zoals Czeslaw Milosz, Marguerite Duras, Christa Wolf, Doris Lessing, Nathalie Sarraute, Andrej Bitov, Hella Haasse en vele anderen. Soms schrijft ze over wandelingen en fietstochten in de natuur.

Al jong houdt ze ook van tekenen. Vanaf haar elfde maakt ze haar eerste zelfportretten. Ze heeft in haar atelier talloze tekenboeken en schilderijen, waaronder zo’n 150 zelfportretten. Geregeld heeft ze exposities en houdt ze lezingen over haar werk. Ze tekent zichzelf vanuit dezelfde behoefte als waarom ze een dagboek bijhoudt: wie ben je? Wat is een mens? Zestig jaar zelfonderzoek in dagboeken en zelfportretten: dat is uniek.

Vanuit de behoefte om haar leven te overzien, maakte Aafke Steenhuis een keuze uit haar dagboeken en tekeningen, wat resulteerde in Wie ben je? Het boek bevat zestig jaar observaties, is tegelijk heel persoonlijk maar het beschrijft ook de politiek en de tijdgeest en haar ontmoetingen met grote internationale schrijvers.