Lezen over Noord: Het Broekerboek – Diverse auteurs

broekerboekVereniging Oud Broek in Waterland 2015, 194 pagina’s, geïllustreerd, ISBN 9789090290270.

De historische vereniging van Broek in Waterland, ‘Oud Broek’ genaamd, werd in 1965 opgericht. Als doelstelling heeft de vereniging ‘het dorps- en landschapsschoon van Broek in Waterland […] te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen’. Dit betekent dat de vereniging zich actief inzet voor de handhaving van het beschermde dorpsgezicht, de bescherming van karakteristieke panden daarbuiten, en ook van het kwetsbare veenweidelandschap in de omgeving van het dorp. In 2015 bestaat ‘Oud Broek’ vijftig jaar. Ter gelegenheid van dit lustrum verscheen Het Broekerboek, een boek voor en door Broekers. In Het Broekerboek beschrijft een zevental, vaak jongere, inwoners ieder één aspect van, kort gezegd, het leven, wonen en werken in en om Broek in Waterland gedurende de laatste vijftig jaar. Dat heeft prachtige verhalen opgeleverd, ook over wat er allemaal in het dorp en in de gemeente is veranderd. Met anekdotes van de bewoners van toen en nu en veel illustraties. Het Broekerboek zal iedere rechtgeaarde Broeker willen lezen en is ook voor andere Waterlanders interessant.

€ 27,50

Bestellen