Griffels en Penselen 2021

Winnaars Griffels en Penselen bekendgemaakt.

De Griffeljury heeft elf kinderboeken bekroond met een Zilveren Griffel. De Penseeljury reikte acht Zilveren Penselen uit. In totaal werden door beide jury’s ook zevenentwintig Vlag en Wimpels, eervolle vermeldingen, toegekend.

Zilveren Griffels

Tot zes jaar:

Zes tot negen jaar:

Negen tot twaalf jaar:

Twaalf tot vijftien jaar:

Poëzie:

Informatief:

Zilveren Penselen

Prentenboeken:

Kinderboeken:

Jeugdboeken:

Informatief:

Vlag en Wimpels

Een Vlag en Wimpel is een eervolle vermelding voor Nederlandstalige kinderboeken. De Griffel- en Penseeljury’s kunnen in alle categorieën twee Vlag en Wimpels toekennen. Dit jaar zijn er maar liefst zevenentwintig Vlag en Wimpels toegekend (elf bij de Penselen en zestien bij de Griffels), klik hier voor alle eervolle vermeldingen.