Drie nieuwe boeken over de Buiksloterham

Een Beukmanplein in de Buiksloterham?

Er zijn in Noord wel een Van Hasseltkanaal en een Van Hasseltweg, maar er is geen Beukmanplein. Dat is vreemd, want Van Hasselt ontwierp een kanaal dat nooit voltooid werd terwijl Franciscus W.J. Beukman in 1851-53 uit eigen middelen de Buiksloterham drooglegde. Amsterdam had de inpoldering om financiële redenen gestopt en hem de rechten verkocht. Op de plek waar nu aan het Hagendoornplein de voormalige St. Ritakerk staat, bouwde Beukman herenboerderij Huis den Ham. Dat plein zou beter F.W.J. Beukmanplein kunnen heten.

Voor wie er meer over wil lezen is er nu de driedelige Geschiedenis van de Buiksloterham tot 1921, geschreven door Margreet Visser (1944-2016). De boeken bestaan voor de helft uit illustraties en zijn ook geschikt als kijkboek. Globaal start de geschiedenis met de veerdienst Amsterdam-Buiksloot-Waterland, de Willemsluizen, het Noord-Hollands kanaal, de Buiksloter cafés en het Tolhuis. Vervolgens komen de inpoldering, de pioniers en hun woningen, de akkerbouw en de verdeling van de grond  aan de orde. Veel aandacht is er voor de Laanweg, eerst een polderweg voor landbouwverkeer, na 1898 een brede moderne straat met etagewoningen, winkels, bedrijven en electrische verlichting (eerder dan in Amsterdam). Ook de scheepvaarttentoonstelling ENTOS (1913) en luchtvaarttentoonstelling ELTA (1919) komen aan de orde.

De Geschiedenis van de Buiksloterham is op voorraad in onze winkel.

€ 19,95 per deel.