Boeken over politici

De aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is voor politici een uitgelezen moment om een nieuw boek uit te brengen. Hier volgt een selectie:

Een nieuw sociaal contract– Pieter Omzigt
Pieter Omtzigt (tweede kamerlid CDA) laat zien dat er in Nederland grote problemen zijn met macht en tegenmacht. De mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is gebleken. Omtzigt pleit vanuit zijn eigen ervaringen in de politiek voor een nieuw sociaal contract. Het is nodig om het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen. We moeten instituties herbouwen door checks-and-balances te hernieuwen. Het vraagt ook om een andere mentaliteit van de overheid én van de burgers zelf. 

De deur naar de macht – Lilianne Ploumen
In dit boek laat lijsttrekker van de PvdA Lilianne Ploumen zien hoe persoonlijk haar politiek is en waarom ze gelooft in een strategie die de kracht van sociale bewegingen en de macht van politiek combineert. 
Als dochter van de melkboer was het ondenkbaar om je stem te verheffen. Het waren de anderen die de dienst uitmaakten. Maar de tijden veranderden en het lukte haar om die deur naar de macht te openen. De tijd heeft haar gevormd, en zij kon de tijd meevormen. 

De weerloze samenleving – Ferdinand Grapperhaus
De afgelopen jaren stond onze samenleving onder steeds meer druk en leek de polarisatie toe te nemen. In dit essay vraagt demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) zich af of Nederland als samenleving nog wel de weerbaarheid heeft die nodig is om grote problemen de komende jaren in gezamenlijkheid op te lossen. Want ‘ondertussen’ werd de maatschappij ook nog eens in een houdgreep genomen door een pandemie, die niet alleen het dagelijks leven en de economie volledig ontwricht, maar ook nog eens een zware wissel op de toekomst heeft getrokken. Een extra loden last? Of met het oog op de benodigde weerbaarheid voor de toekomst misschien juist een kans?

Alles komt goed – Klaas Dijkhoff en Tim Versnel
Dit boek is een gesprek. Een gesprek over politiek. Niet de politiek van oneliners, tweets of korte statements in het journaal. Niet de politiek van kritiek leveren op anderen en de vraag wie er wint of verliest. Mocht u daar meer van willen, dan volstaat het de tv aan te zetten. Het gesprek gaat over een politiek van beschouwingen op de maatschappij, nadenken over de problemen waar we voor staan en hardop denkend en pratend zoeken naar oplossingen. Het gaat over een sterkere middenklasse en een bloeiend lokaal bedrijfsleven. Over grenzen stellen aan immigratie. Over klimaatdoelen halen, over veilig zijn, en over samen leven in een tijd van verbitterde identiteitsstrijd. Uw gesprekspartners zijn Klaas Dijkhoff (tot voor kort Tweede kamerlid VVD) en Tim Versnel (gemeenteraadslid Rotterdam). 

Dieren kunnen de pest krijgen. En dan? – Esther Ouwehand
Toen nog geen enkele minister ooit van ‘zoönosen’ had gehoord, agendeerde Esther Ouwehand (lijsttrekker Partij voor de Dieren) deze bedreiging voor de volksgezondheid al. Dat was in 2007, toen zij net een jaar lid was van de Tweede Kamer voor de enige politieke partij die de belangen van andere levende wezens als uitgangspunt kiest. Toch weigeren de traditionele partijen in politiek Den Haag al jaren om in te grijpen, ondanks waarschuwingen van virologen. Nu het leven van mensen bedreigd wordt door covid-19, Q-koorts, levensgevaarlijke vormen van vogelgriep en tal van andere virussen en bacteriële infectieziekten, zullen we ons ernstig moeten bezinnen op onze omgang met dieren, natuur en het klimaat. Ouwehand zet de grondoorzaken van de huidige pandemie op een rij én laat zien hoe we nieuwe pandemische dreigingen kunnen voorkomen. Oplossingen die niet moeilijk hoeven te zijn, maar die wél politieke moed vereisen.

Er zijn ook boeken over politici verschenen, zoals bijvoorbeeld:
De partij dat ben ik – Chris Aalberts
Voor de ene stemmer is Thierry Baudet de verlosser, voor de ander een valse verleider. Maar hoe kon de lijsttrekker van Forum voor Democratie deze positie innemen? Het begint in 2015, wanneer Baudet een denktank opricht die Nederland moet veranderen. Wanneer het niet lukt om met ‘borrellezingen’ de politiek van buitenaf te beïnvloeden, moet het van binnenuit: de partij is geboren. Er volgt een tumultueuze periode van groei en controverse. Forum ontwikkelt zich tot een krachtige campagnemachine, Baudet trekt volle zalen en weet keer op keer de media te bespelen. Op de achtergrond stampt Henk Otten een efficiënte organisatie uit de grond waarbij voor inspraak geen ruimte is. In 2019 wordt Baudet alleenheerser, Forum extremer en de sfeer grimmiger. Partijleden deinzen er niet voor terug om critici te intimideren. Chris Aalberts was er vanaf het prille begin bij, toen Forum nog een denktank was aan de Amsterdamse Herengracht. Hij reconstrueert de opkomst van de beweging van Thierry Baudet. Hij analyseert de inhoudelijke koers, het stormachtige succes en de organisatie.

Bidden en binden – Riekelt Pasterkamp
Journalist Pasterkamp schreef een politiek portret van Gert-Jan Segers, de lijsttrekker van de ChristenUnie, de kleinste regeringspartij in het kabinet-Rutte III. Het geeft­ inzicht in het politieke spel voor en achter de schermen, zeker wanneer er verkiezingen in aantocht zijn en de spanningen in de coalitie oplopen. Dat dit boek werd geschreven in coronatijd
en tijdens de val van het kabinet maak het des te bijzonderder.

Mark Rutte – Petra de Koning
In 2006 won Mark Rutte de lijsttrekkersstrijd van de VVD maar nét van Rita Verdonk. In de partij bleven er daarna zoveel twijfels over hem dat hij in 2009 bijna door het hoofdbestuur naar huis werd gestuurd en in 2010 ook niet de officiële premierskandidaat mocht zijn van de VVD. Tien jaar later lijkt zijn positie onaantastbaar, en niet alleen in de VVD. In Mark Rutte laat NRC-journalist Petra de Koning zien wat hem maakte tot wie hij is, hoe zijn manier van denken en doen zich ontwikkelde. En misschien ook wel vooral al die jaren hetzelfde bleef. Hoe kan het dat iemand die bekend kwam te staan als politicus-zonder-opvattingen, die met rechts en links regeerde, een rij van verkiezingsbeloften verbrak en grote politieke inschattingsfouten maakte, volgens opinieonderzoek in 2020 wordt gezien als de beste naoorlogse minister-president van Nederland?

Lodewijk – Wilfred Scholten
Lodewijk Asscher was het grootste politieke talent binnen de PvdA, maar leed bij de verkiezingen van 2017 de grootste nederlaag ooit. Asscher besloot te blijven, hij wilde revanche. In de oppositie bloeide hij op en als lijsttrekker stond hij op scherp voor de verkiezingen van maart 2021. Toch ging het mis. Zijn rol in de toeslagenaffaire nekte hem en de gedroomde comeback werd een politiek drama. Journalist Wilfred Scholten volgde Asscher de afgelopen vier jaar bij zijn pogingen de sociaaldemocratie weer relevant te maken. Hij ontmoette een familieman, een debater en vakbekwaam parlementariër, maar zag ook een politicus die op zoek was naar een achterban, naar aandacht en macht. Wie is deze politicus met joodse roots? Wat drijft hem? En waarom zag hij Mark Rutte als zijn ideale tegenstander? Scholten sprak met mensen binnen en buiten de partij en bezocht bijeenkomsten om te achterhalen wat er schuilgaat achter het gezicht dat zo weinig prijsgeeft.